Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)M. Turhan Tan

M. Turhan Tan

1885’te, Diyarbakır’da doğdu. Babası, İstinaf Mahkemesi Reisi Ahmet Fethi Bey’dir. Gümülcine ve İstanbul Vefa İdadisi’nde okudu. Babasından ve özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. Sivas Valisi Reşid Âkif Paşa’nın kâtipliğini yaptı. Vilâyet gazetesinde başmuharrir oldu. 1908’de İstanbul Şehremaneti başkâtipliğine getirildi. 1910’da Üsküp Lisesi edebiyat öğretmenliğine tayin edildi. Samsun, Amasya, tahrirat müdürlüklerinde; Remadiye, Yalvaç kaymakamlıklarında; Çorum, Kayseri mutasarrıflıklarında bulundu. Millî Mücadele’nin Sivas Kongresi’nde Sivas mebusu seçildi. Daha sonra Üsküdar mutasarrıflığına tayin edildi. 1922’de siyasî ve idarî hayattan çekildi, yalnızca yazmakla meşgul oldu. Tavsir-i Efkâr, Tercüman-ı Hakikat, Servet-i Fünûn, İçtihat, Rebab, Cumhuriyet, Tan vb. gazetelerde hikâyeleri ve makaleleri yayımlandı. Bunlardan on beş kadarı kitap hâlinde yayımlandı. Bu kitapların bir kısmı Yunanca, Fransızca ve Almancaya çevrildi. 1939’da İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.


Devamını göster ..
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1