Cemil Şahinler 1959 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir’de yaptı. 1982 yılında Ankara.. .

        Maraş'ın Elbistan İlçesinin Çiçek Köyü’nde  1943 yılında doğdu. Düziçi öğretmen okulundan mezun oldu. Bir süre öğretmenli.. .

Ebu'1-Fidâ İsmâîl İmâd'üd-Din İbn Ömer İbn Kesîr İbn Dâvûd îbn Kesîr el-Dimaşkî el-Kureyşî, Şam yakınlarındaki.. .