1950 yılında Bulgaristan’da doğdu. Sofya Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. Bulgaristan’da birçok gazete ve dergide Türkçe ve Bulgarca haber, röportaj ve hikâyeleri yayınlandı. Jivkov’un 1984’te başlattığı asimilâsyon politikasını .. .
23 Nisan 1960 tarihinde Siirt’te doğdu. Babasının adı Nasri, annesinin ise Sabriye’dir. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra 1980’de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1985’te mezun oldu.. .
1973 Yılında Aksaray’da dünyaya geldi. Yazıları ve şiirleri başta fanzin dergilerin efsane ismi “Aykırı” olmak üzere, Çehre, Barbar, Med Cezir, Sınırdakiler, H-aykırı, İskemle, Dergi-lik gibi edebiyat dergilerinde yayımlandı.  Memleket, Ereğli Med.. .
Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romancısı.   1875 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Defterdar mahalle mektebinde yaptıktan sonra önce Eyüp Rüşdiyesi’ne, 1884’te Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ne, 1888’de Bahriye Mektebi’ne kaydolan Meh.. .
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti, karakter ve seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen İslâmcılık akımının önemli şahsiyeti.   1873 yılında İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası Fâtih Medresesi müderrislerinden .. .
13 Mayıs 1869’da İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. Babası Zekeriya köyü halkından balıkçı Sâlih Reis, annesi Bulgaristan göçmenlerinden Körükçü Mehmed Ağa’nın kızı Emine Hanım’dır. Sıbyan mektebinden sonra Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi’ne girdi. Burayı bitirince bi.. .
1953 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Gençlik yıllarında Arapça öğrenimi gördü ve hıfzını tamamladı. 1976 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olarak Şanlıurfa il müftü yardımcılığına atandı. 1980’de yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. .. .
Eski bir Alman diplomat olan Murad Wilfried Hofmann, 1931'de Ashaffenburg'da doğdu. Öğrenimini Münih'te, Schenectady ve Harvard Hukuk fakültesinde tamamladı. Federal Almanya'yı temsilen Brüksel'de Nato enformasyon müdürlüğü (1983-1987), Cezayir (1987-1990.. .
On yedinci yüzyılın ilk yarısında yaşamış bilgin ve değerli bir şâirimizdir. H. 1001 (1592/93) tarihinde doğdu. Şeyhülislam Zekeriya Efendi’nin torunu olan Mehmet Ali Çelebi, yine bu aileden şeyhülislam Yahya Efendi’nin de yeğenidir. Asıl adı Mehmed Ali Ç.. .
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif. 1849 yılında İstanbul’da Saraçhanebaşı’nda doğdu. Asıl adı Ömer’dir. İlk öğrenimine Fatih’teki Feyziye Mektebi’nde başladı. Yedi yaşında iken babası vefat edince annesi ve ağabeyi ile.. .
1959 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. İlk okul, orta okul ve liseyi Kırıkkale'de okudu. Öğrenim hayatına bir yıl daha İzmir’de devam ettikten sonra yirmi iki yıl devlet memuru olarak görev yaptı. 1993 yılında Mersin'de görev yaptığı esnada Şeyh Nazım K.. .
1932 yılında Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Karalar köyünde (Beyoğlu Beldesi) doğdu. İlköğrenimimi kendi köyümde, orta öğrenimimi Düziçi Köy Enstitüsü’nde tamamladı. 1951’de ilkokul öğretmeni olarak Milli Eğitim’de göreve başladı. 1960’da Gazi Eğitim En.. .
1957 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlköğretimin ardından İstanbul’a gitti. Orta öğrenim ve yüksek okulu İstanbul ve Kocaeli’nde tamamladı. Uzun yıllar orda yaşadı. Vefa Lisesi’ne başladığı yıllarda sanatla iç içe oldu. Onlarca şiir ve düzyazısı gazete v.. .
1961 yılında Rize’de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Derepazarı’nda, liseyi Rize Lisesi’nde okudu. 1984 yılında Derepazarı Çay Fabrikası’nda puantör olarak görev yaptıktan sonra 1985’te Rize Defterdarlığı Yeşilçay Vergi Dairesinde memur olarak göreve başladı.. .
1885’te, Diyarbakır’da doğdu. Babası, İstinaf Mahkemesi Reisi Ahmet Fethi Bey’dir. Gümülcine ve İstanbul Vefa İdadisi’nde okudu. Babasından ve özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. Sivas Valisi Reşid Âkif Paşa’nın kâtipliğini yaptı. Vilâyet gazetesind.. .