1949 yılında Konya'da doğdu. Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden 1971'de mezun oldu. Çeşitli ilçelerde vaizlik ve müftülük yaptı. 1977'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Arap dili ve edebiyatı asistanlığını kazandı. Tâhâ Hüseyin, hayatı, eserleri ve yirminc.. .
1943 yılında Ankara'da Bülben Uz adıyla doğdu. İlkokulu İzmir'de okudu, oradan Devlet Konservatuarı piyano bölümüne geçmiştir. Sekiz yıl bu bölümde çalıştıktan sonra, arp sanatına yönelmiştir. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli arp sanatçılarındandır. A.. .
“Dr. Riza Tahsin, babası istinaf müddei umumilerinden Hasan Tahsin beyin vazifeten Batum'da bulunduğu bir sırada, 1871 (1288) yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul’da ve Kastamonu'da ilk ve orta tahsilini yaptıktan sonra Tıbbiyei Şahanenin idâdî kısmına gir.. .