Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 37 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Türkçe Şiirler; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Mehmet Emin, Toplum için sanat anlayışıyla kaleme aldığı Türkçe Şiirler'i 1898'de yazar ve eser, yurt içi ve dışında büyük yankı uyandırır. Servet-i Funûn sanat zihniyetinin hâkim olduğu bir esnada, sade ve hece vezni ile yazılan bu şiirler edebiyatta yeni bir çığır açmıştır. Okuyucularımızın bu önemli eserin orijinal haline ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla bu önemli eseri hem çeviriyazısını hem de orijinal metnini vermek suretiyle yayıma hazırla
24 TL. 30 TL.
 %  20
Rübâb-ı Şikeste - Târîh-i Kadîm - Rübâb'ın Cevâbı; Osmanlı Türkçesi aslı ile  birlikte, sözlükçeli, öğrenciye özel baskı
1978 yılından beri Türk kültür ve edebiyatıyla ilgili kaynak eserleri tıpkıbasım suretiyle neşreden yayınevimiz, 2001 yılında yeni Türk şiirinin kurucularından biri kabul edilen Tevfik Fikret'in yıllardır aranan ünlü eseri Rübâb-ı Şikeste'nin de tıpkıbasımını yayımlamıştı. O tarihten bugüne gelinceye kadar gerek öğrenci, gerekse araştırmacı kesiminden gelen talepler doğrultusunda yayınevimiz şimdi de, büyük şairin 90. ölüm yıldönümü münasebetiyle, Rübâb-ı Şikeste'nin ikisi bir arada hem yeni, hem de eski h
68 TL. 85 TL.
 %  20
Kâmûs-ı Türkî; Osmanlı Türkçesi, öğrenciye özel tıpkıbasım
Şemseddin Sâmi; yeni bir anlayış, modern filoloji ve leksikoloji metotlarıyla tertip ettiği Kâmûs-ı Türkî ile Türkçenin ilk defa derli toplu bir lügatini vücuda getirmiştir. Türk dili ve kültürünün eşsiz hizmetkârı, büyük dilci, büyük Türkçeci ve Türkolog Şemseddin Sami'nin Kâmûs-ı Türkî'si, Türk dilinin en mühim eserlerinden biri olup değerini ve ehemmiyetini bugün de muhafaza ve devam ettirmektedir.
56 TL. 70 TL.
 %  20
Muallim; Tevfik Fikret Özel Sayısı - Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte
Tevfik Fikret'in ölümünün ikinci yılında Muallim mecmuası onun anısını yâd etme amacıyla kendisinin yakın çevresinden, önemli şair ve yazarlardan şiirler ve yazılar alarak özel bir sayı hazırlamıştır. Bu özel sayıda; karakteri ve fikir dünyası, şairliği, öğretmenliği ele alınarak incelenmiştir. Bu yazıların pek çoğunun bizzat arkadaşlarının kaleminden çıkmış olması şairin bilmediğimiz yönlerine ışık tutmuş, Fikret'i yakından tanımamıza imkân sağlamıştır. Tevfik Fikret'e duyulan özlem Muallim'deki bu yazı
52 TL. 65 TL.
 %  20
Piyale; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Piyale, modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan Ahmed Haşim'in olgunluk dönemi şiirlerini içermektedir. 1926 yılında yayımlanan bu kitap, şairin şiir anlayışını ortaya koyan önsözüyle de önem taşımaktadır. Kitapta toplam 27 şiir vardır.
24 TL. 30 TL.
 %  20
Kâmûs-ı Türkî; Osmanlı Türkçesi tıpkıbasım (ciltli, ipek şamua kağıt)
Şemseddin Sâmi; yeni bir anlayış, modern filoloji ve leksikoloji metotlarıyla tertip ettiği Kâmûs-ı Türkî ile Türkçenin ilk defa derli toplu bir lügatini vücuda getirmiştir. Türk dili ve kültürünün eşsiz hizmetkârı, büyük dilci, büyük Türkçeci ve Türkolog Şemseddin Sami'nin Kâmûs-ı Türkî'si, Türk dilinin en mühim eserlerinden biri olup değerini ve ehemmiyetini bugün de muhafaza ve devam ettirmektedir.
152 TL. 190 TL.
 %  20
Vatan yahut Silistre; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Eserlerinde genellikle hürriyet, vatanseverlik, adalet ve zülum kavramlarını işleyen Nâmık Kemal, Türk edebiyatının tiyatro alanındaki en önemli eseri Vatan Yahut Silistre'de de kahramanlık ve vatanseverlik gibi duyguları açığa çıkarmak amacındadır. Metnin ilk baskısına göre daha düzgün olan ikinci baskısı esas alınarak ve 1873 ve 1891 yıllarına ait toplam dört farklı baskı karşılaştırılarak hazırlanan bu eser; Osmanlı Türkçesi tıpkıbasımı, çeviri yazısı ve bugün kullanımı azalmış kelimelerin metindeki anl
36 TL. 45 TL.
 %  20
Şair Evlenmesi; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Şair Evlenmesi; 19. yüzyıl Osmanlı kültür hayatında gazeteci misyonuyla Türk entelektüellerine öncülük eden İbrahim Şinasi'nin, Osmanlı toplumundaki aşk algısını ve geleneksel aile kurma yöntemini halk dilinin pratikleriyle tartışmaya açtığı tiyatro eseridir. Osmanlıca tıpkıbasımı, çeviri yazısı ve metin sözlüğüyle birlikte İpek Şahbenderoğlu tarafından hazırlanan bu eser; Tercümân-ı Ahvâl tefrikası baskısı ile kitap halindeki ilk baskısı karşılaştırılarak, yayınlanan birçok diğer nüshaları gözden geçiri
20 TL. 25 TL.
 %  20
Ben Neyim?; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Ahmed Midhat Efendi'nin varlık sorununa ve Ben neyim? sorusuna cevap aradığı eser, Osmanlıca tıpkıbasımı, çevriyazısı ve metin sözlüğüyle birlikte yayınlanmıştır. Nesibe Yazgan Uslu'nun hazırladığı çalışmada, eserin diline müdahale edilmemiş ve sadeleştirme yapılmamıştır. Böylece okuyucu, yazarın diline ve düşüncelerine doğrudan doğruya, aracısız ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bazı felsefî sorulara cevap aramakla kalmayıp Ahmed Midhat'ın düşünce dünyasındaki dalgalanmaları da gözler önüne seren
32 TL. 40 TL.
 %  20
Serâb-ı Ömrüm; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Öznelci bir şiir anlayışını benimseyen Rıza Tevfik, dış âlemdeki varlıkların benliğinde uyandırdığı tesirleri aksettirmek suretiyle, izlenimlere dayanan bir sanat anlayışını savunmuştur. İlk şiirlerinde yoğun bir şekilde aşk, tabiat, ölüm, varlık, yokluk gibi temaların yanında vatan sevgisi, tarih ve mâzi hasretini dile getiren Rıza Tevfik'in, 1922'den sonra yurt dışında yazdığı şiirlerinde ise daha çok gurbet duygusunun hâkim olduğu dikkati çeker. Serâb-ı Ömrüm, Feylesof lakaplı Rıza Tevfik'in ilk defa 19
44 TL. 55 TL.
 %  20
Karabibik; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Nâbizâde Nâzım'ın Karabibik'i, edebiyatımızdaki ilk gerçekçi roman/uzun hikayedir. Kahramanları köylü olan bu eserde köy insanının yaşamı ele alınmış, Anadolu köylüsünün yoksulluğu, toprak ve araç gereç sorunları, duygusal yaşamları tam bir realizmle işlenmiştir. Roman türünün edebiyatımızdaki gelişim sürecini göstermesi bakımından büyük öneme haiz olan bu eser; Osmanlı Türkçesi tıpkıbasımı, çeviri yazısı ve bugün kullanımı azalmış kelimelerin metindeki anlamlarını içeren bir sözlükçesi ile birlikte yay
17.6 TL. 22 TL.
 %  20
Şairlerin En Garibi Öldü; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Modern Türk şiirinin önderlerinden biri olan Ahmed Haşim, sağlığında şiirlerini iki kitapta toplamıştır: Göl Saatleri ve Piyale. Şairlerin en garibi öldü. mısrası ise Haşim'in yazı hayatındaki yarım kalmış en son şiir denemesidir. Dr. Sabahattin Çağın tarafından hazırlanan bu kitap, Ahmed Haşim'in ilk şairlik dönemini kapsayan şiirleri ile Piyale'den sonra yayınlanan olgunluk dönemi şiirlerinden oluşmaktadır. Böylelikle okuyucularına şairin nasıl başladığı ve nereye geldiği karşılaştırmasını yapma imkânı
20 TL. 25 TL.
 %  20
Rübâb-ı Şikeste - Târîh-i Kadîm - Rübâb'ın Cevâbı; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
1978 yılından beri Türk kültür ve edebiyatıyla ilgili kaynak eserleri tıpkıbasım suretiyle neşreden yayınevimiz, 2001 yılında yeni Türk şiirinin kurucularından biri kabul edilen Tevfik Fikret'in yıllardır aranan ünlü eseri Rübâb-ı Şikeste'nin de tıpkıbasımını yayımlamıştı. O tarihten bugüne gelinceye kadar gerek öğrenci, gerekse araştırmacı kesiminden gelen talepler doğrultusunda yayınevimiz şimdi de, büyük şairin 90. ölüm yıldönümü münasebetiyle, Rübâb-ı Şikeste'nin ikisi bir arada hem yeni, hem de eski h
22.22 TL. 27.78 TL.
Tükendi
 %  20
Safahat; tıpkıbasım - çeviriyazı - sözlük (karton kapak, ipek şamua kağıt, dikişli)
Prof. Dr. Abdullah Uçman tarafından hazırlanan bu yayınla Safahat, 84 yıl sonra nihayet özgün kimliğine, gerçek okuma biçimine, başka bir deyişle aslî anlamına kavuşmuştur. Bu eserde Safahat metnini çok eski asırlara aitmiş gibi gösteren çeviri yazı geleneğine uyulmamış; Arapça, Farsça asıllı kelimeleri ve aldıkları ekleri bugünkü yazım biçimine uygun olarak yazılmıştır. Böylece ses uyumuna ve modern Türkçenin kurallarına uygun, aruz vezninin kaidelerine aykırı olmayan bir Safahat metni ortaya çıkarılmıştı
160 TL. 200 TL.
 %  20
SAFAHAT; tıpkıbasım - çeviriyazı - sözlük (ipek şamua kağıt, ciltli)
Prof. Dr. Abdullah Uçman tarafından hazırlanan bu yayınla Safahat, 84 yıl sonra nihayet özgün kimliğine, gerçek okuma biçimine, başka bir deyişle aslî anlamına kavuşmuştur. Bu eserde Safahat metnini çok eski asırlara aitmiş gibi gösteren çeviri yazı geleneğine uyulmamış; Arapça, Farsça asıllı kelimeleri ve aldıkları ekleri bugünkü yazım biçimine uygun olarak yazılmıştır. Böylece ses uyumuna ve modern Türkçenin kurallarına uygun, aruz vezninin kaidelerine aykırı olmayan bir Safahat metni ortaya çık
88 TL. 110 TL.
Tükendi
 %  20
Safahat; Osmanlı Türkçesi tıpkıbasım (karton kapak, ipek şamua kağıt)
Bu eser, mütefekkir millî şairimiz Mehmed Âkif Ersoy'un 1924 ilâ 1928 ve 1933'te ayrı ciltler halinde yayınladığı Safahat'inin son baskıları esas alınarak hazırlanmış, ancak bunlarda çokça bulunan matbaa yanlışlıkları ve noksan olan bazı mısralar, daha önceki yayınlardan istifade edilerek düzeltilmiş ve tamamlanmıştır. M. Ertuğrul Düzdağ tarafından bir yıl süren titiz çalışma sonucunda meydana çıkan işbu tıpkıbasım, eski baskılarından çok daha güvenilir ve yedi kitabı tek cilt içinde toplayan ilk yayındır
56 TL. 70 TL.
 %  20
Göl Saatleri; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Modern Türk şiirinin kurucusu sayılan Ahmed Haşim, ilk kez 1921 yılında yayımlanan Göl Saatleri'nde kimi küçük dörtlüklerden kimi de uzun serbest müstezatlardan meydana gelmiş 34 şiirini bir araya getirmiştir. Şiirlerin büyük bir çoğunluğu, değişik zamanlardaki tabiat tasvirlerinden oluşur. Bunun yanında şairin özellikle serbest müstezat şeklindeki şiirlerinde daha felsefî bir atmosfer de kendini göstermektedir.
24 TL. 30 TL.
 %  20
Yarınki Turan Devleti; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Ömer Seyfeddin inancı kuvvetli bir Türk milliyetçisidir. Milliyetçilik inanç ve ülküsü şiirlerinde, makalelerinde, hikâyelerinde, romanlarında en belirgin öğe durumundadır. Ona göre ulusları yaşatan, kutsal bir amaç çevresinde toplayan şey bir ülküye bağlanmalarıdır ve ülküsü olmayan bir ulus ölmüş demektir. Bu kitapta Ömer Seyfeddin'in yaşadığı dönemin siyasi, politik durumuna dair görüşlerini, Turan ülküsüne olan inancını, milliyetçi kişiliğini yansıtan yazılarını bulacaksınız.
16 TL. 20 TL.
 %  20
Gurebahane-i Laklakan; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Gurebahane-i Laklakan, edebiyat tarihimize modern şiirin kurucusu olarak damgasını vuran Ahmed Haşim'in ikinci nesir kitabıdır ve toplam 29 yazıdan oluşmaktadır. Ahmed Haşim bu eseri ile kendisinin sadece bir şair değil, sanatın birçok dalıyla yakından ilgilenen bir sanatkâr olduğunu göstermektedir.
32 TL. 40 TL.
 %  20
Ashab-ı Kehfimiz; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Ömer Seyfeddin kısa süren hayatında, kabına sığmaz zekâsı ve millî heyecanıyla pek çok hikâye yazmıştır. Ashab-ı Kehfimiz de Ömer Seyfeddin'in sağlığında roman adıyla yayınladığı eserlerinden biridir (1918). Çağdaş edebiyatımızın bu ilgi çekici hikâyelerinde; toplumumuzun her türlü gaflet ve aptallıklarını eleştirmiş, II. Meşrutiyet döneminde kozmopolit ailelerin millî şuurdan mahrum hâllerini anlatmıştır. Yazarımızın zengin gözlemleriyle zekâsının dikkatinden kaçmayan toplumumuza ait her türlü yanlışlıkl
32 TL. 40 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 37 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1