Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Ahmed Haşim

Ahmed Haşim


Türk şairi ve deneme yazarı.

1887 yılında Bağdat’ta doğdu. Baba tarafından Bağdatlı Âlûsîzâdeler’e, anne tarafından da Kâhyazâdeler’e mensuptur. Her iki aileden de müfessir, fakih ve din adamları yetişmiştir. Babasının Arabistan vilâyetlerindeki vazifeleri sebebiyle düzensiz bir tahsil gördü. Çok sevdiği annesinin ölümü üzerine babasıyla İstanbul’a geldi. Bir yıl Numûne-i Terakkî Mektebi’ne devam ettikten sonra (1896), Galatasaray Sultânîsi’ne yatılı olarak girdi (1897). Mezun olunca (1907) Reji İdaresine memur oldu, bir taraftan da Mekteb-i Hukuk’a devam etti. İzmir Sultânîsi’nde Fransızca ve edebiyat muallimliği (1910-1914), daha sonra Maliye Nezâreti mütercimliği yaptı. I. Dünya Savaşı’ndaki askerliğinde Anadolu’nun çeşitli yerlerini görmek fırsatını buldu. Askerlik sonrasında bir müddet İâşe Nezâreti’nde ve Düyûn-ı Umûmiyye’de (1922-1924) çalıştı. Bu arada Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) mitoloji dersleri verdi. Daha sonra tayin edildiği Mülkiye Mektebi Fransızca muallimliğiyle beraber akademideki kürsüsünü ölünceye kadar muhafaza etti.

1924’te Düyûn-ı Umûmiyye’den aldığı ikramiye ile Fransa’ya giden Ahmed Hâşim, o yılın yazını Paris’te geçirdi. 1928’de ikinci defa, bu sefer tedavi için Paris’te bulundu. Son olarak yine tedavi için gittiği Frankfurt’tan iyileşemeden döndü. 4 Haziran 1933’te Kadıköy’deki evinde öldü. Mezarı Eyüp’tedir.


Devamını göster ..
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Piyale; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Piyale, modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan Ahmed Haşim'in olgunluk dönemi şiirlerini içermektedir. 1926 yılında yayımlanan bu kitap, şairin şiir anlayışını ortaya koyan önsözüyle de önem taşımaktadır. Kitapta toplam 27 şiir vardır.
24 TL. 30 TL.
 %  20
Şairlerin En Garibi Öldü; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Modern Türk şiirinin önderlerinden biri olan Ahmed Haşim, sağlığında şiirlerini iki kitapta toplamıştır: Göl Saatleri ve Piyale. Şairlerin en garibi öldü. mısrası ise Haşim'in yazı hayatındaki yarım kalmış en son şiir denemesidir. Dr. Sabahattin Çağın tarafından hazırlanan bu kitap, Ahmed Haşim'in ilk şairlik dönemini kapsayan şiirleri ile Piyale'den sonra yayınlanan olgunluk dönemi şiirlerinden oluşmaktadır. Böylelikle okuyucularına şairin nasıl başladığı ve nereye geldiği karşılaştırmasını yapma imkânı
20 TL. 25 TL.
 %  20
Göl Saatleri; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Modern Türk şiirinin kurucusu sayılan Ahmed Haşim, ilk kez 1921 yılında yayımlanan Göl Saatleri'nde kimi küçük dörtlüklerden kimi de uzun serbest müstezatlardan meydana gelmiş 34 şiirini bir araya getirmiştir. Şiirlerin büyük bir çoğunluğu, değişik zamanlardaki tabiat tasvirlerinden oluşur. Bunun yanında şairin özellikle serbest müstezat şeklindeki şiirlerinde daha felsefî bir atmosfer de kendini göstermektedir.
24 TL. 30 TL.
 %  20
Gurebahane-i Laklakan; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Gurebahane-i Laklakan, edebiyat tarihimize modern şiirin kurucusu olarak damgasını vuran Ahmed Haşim'in ikinci nesir kitabıdır ve toplam 29 yazıdan oluşmaktadır. Ahmed Haşim bu eseri ile kendisinin sadece bir şair değil, sanatın birçok dalıyla yakından ilgilenen bir sanatkâr olduğunu göstermektedir.
32 TL. 40 TL.
 %  20
Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları
Ahmed Haşim'in ilk nesir kitabı olan Bize Göre, İkdam gazetesinde yazdığı günlük fıkralardan seçilen yazılardan oluşmaktadır. Kitap iki bölümdür: İlk bölümde Haşim'in çeşitli konuları içeren daha çok hiciv ağırlıklı yazıları, ikinci bölümde ise yazarın ikinci defa çıktığı Paris seyahati ve yolculuk intibalarının bulunduğu yazıları yer almaktadır. M.E.B.'in de 100 temel eser listesi içine aldığı bu değerli eserin en önemli özelliği, biraz dikkatli okunduğunda görüleceği gibi, aslında nesir şeklinde kaleme
16 TL. 20 TL.
 %  20
Frankfurt Seyahatnamesi
Frankfurt Seyahatnamesi; Ahmed Haşim'in böbrek rahatsızlığının tedavisi amacıyla çıktığı Frankfurt yolculuğu esnasında kaleme aldığı anı notlarından oluşmaktadır. Ahmed Haşim yolculuk ve hastanedeki tedavisi esnasında gördüğü olayları şair kişiliğinin verdiği kendine has üslubuyla anlatmakta; bu anı-deneme tarzındaki kitabıyla sizleri 1930'ların Frankfurt'una küçük bir geziye çıkarmaktadır.
16.8 TL. 21 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1