Yazar : İbn Kesir
Yayıncı : Çağrı Yayınları
Fiyat: 680.00 TL   Liste Fiyatı : 850.00 TL
Ürün Satışta. % 20 İndirim
Format : Kitap
Barkod-ISBN : 9789754542462
Yayın Tarihi : 2018-03-29
Yayın Dili : Türkçe
Orjinal Adı : Hadislerle Kur'an-ı Kerîm Tefsîri; (büyük boy 16 cilt, şamua kâğıt, bez ciltli)
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 10500
Kapak : Ciltli
Kağıt : Şamua
Boyut : 170 X 245
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
İbn Kesîr'in Hadislerle Kur'ân-ı Kerîm Tefsîri, Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar yazılan bütün tefsirleri derleyen bir şaheserdir. Güvenilir bir Rivâyet ve aynı zamanda Dirâyet tefsîridir.

İbn Kesîr'in bu eserinde; Ashâb-ı Kirâm'ın tefsîrini, Tebai Tâbiî'n tefsîrini; İmam Âzam, İmam Şafiî, İmam Malik, İmam Ahmed İbn Hanbel Taberî'nin tefsîrlerini, Ebu l-Leys Semerkandî'nin tefsîrini, İmam Süyûtî'nin tefsîrini, İbn Kesîr tefsîrini, Zemahşerî'nin Keşşâf'ını, Kurtubî'nin tefsîrini, Fahreddîn Râzî'nin Tefsîr-i Kebîr'ini, Muhyiddîn Arabî'nin tefsîrini, Kadı Beydâvî'nin tefsîrini, Nesefî'nin Medârik'ini, Hâzin tefsîrini, İsmâîl Hakkı Bursevî'nin tefsîrini, Âlûsî'nin tefsîrini, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsîrini, Tantâvî Cevherî'nin tefsîrini, Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsîrini, Seyyid Kutub'un Fî Zilâli'l-Kur'ân'ını, Mevdûdî'nin Tefhîmu'l-Kur ân'ını bir arada bulacaksınız.

Okuyucu Yorumları