Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 112 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Türkçe Şiirler; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Mehmet Emin, Toplum için sanat anlayışıyla kaleme aldığı Türkçe Şiirler'i 1898'de yazar ve eser, yurt içi ve dışında büyük yankı uyandırır. Servet-i Funûn sanat zihniyetinin hâkim olduğu bir esnada, sade ve hece vezni ile yazılan bu şiirler edebiyatta yeni bir çığır açmıştır. Okuyucularımızın bu önemli eserin orijinal haline ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla bu önemli eseri hem çeviriyazısını hem de orijinal metnini vermek suretiyle yayıma hazırla
24 TL. 30 TL.
 %  20
Halim Selim Efendi
İnsanoğlu çoğu zaman geçmişine niçin sığınır; yaşadıkları olumsuzlukları bir an unutmak için değil mi? Mazi sevgisi veya nostalji, aslında bir bakıma kişinin özüne sığınışı, iç mağarasına çekilişidir. Edebiyatımızın birçok usta ismi hâtıralarını kaleme alırken genelde çocukluk çağları üzerinde durur. Şair ve yazarlar, daha sonra gençlik ve olgunluk dönemlerini hasretle anarlar. Demek ki geçmişle birlikte yaşamak, edebiyatçıların âdeta ortak özelliği, hatta kaderidir. Sefertası adlı kitabı edebiyatseverlerd
38.4 TL. 48 TL.
 %  20
Çanakkale Hikâyeleri; Bayrağa Renk Verenler
Çanakkale Hikâyeleri, Dünya savaş tarihi içinde büyük önem taşıyan ve Türk ordusunun dünyayı şaşırtan cesaret ve kahramanlıklarının sergilendiği Çanakkale Savaşı'ndan on altı öykü içermektedir. Türk'ün binlerce zafer, şan ve şerefle dolu tarihine bir pencere açan Cemil Şahinler'in sade ve akıcı anlatımı ile bu kitabı kimi zaman göğsünüz kabararak, kimi zaman da gözyaşları içinde okuyacaksınız.
24 TL. 30 TL.
 %  20
Letaif-i Rivayat
Ahmet Mithat Efendi'nin sadece Tanzimat döneminde değil bütün Türk roman ve hikâyeciliğinde ayrı ve önemli bir yeri vardır. Letaif-i Rivayat, yazarın 1870-1894 yılları arasında neşrettiği yirmi beş kitaptaki otuz hikâye ve romandan meydana gelen külliyatın ortak adıdır. Türk edebiyatının ilk hikâye örneklerinin yer aldığı külliyattaki eserler, birbirinden bağımsız olup ortak bir tema veya düşünce etrafında kaleme alınmamıştır. Bu çalışmanın, Mithat Efendi'nin müstakil olarak yayımlandığı romanlardan farkı
104 TL. 130 TL.
 %  20
Rübâb-ı Şikeste - Târîh-i Kadîm - Rübâb'ın Cevâbı; Osmanlı Türkçesi aslı ile  birlikte, sözlükçeli, öğrenciye özel baskı
1978 yılından beri Türk kültür ve edebiyatıyla ilgili kaynak eserleri tıpkıbasım suretiyle neşreden yayınevimiz, 2001 yılında yeni Türk şiirinin kurucularından biri kabul edilen Tevfik Fikret'in yıllardır aranan ünlü eseri Rübâb-ı Şikeste'nin de tıpkıbasımını yayımlamıştı. O tarihten bugüne gelinceye kadar gerek öğrenci, gerekse araştırmacı kesiminden gelen talepler doğrultusunda yayınevimiz şimdi de, büyük şairin 90. ölüm yıldönümü münasebetiyle, Rübâb-ı Şikeste'nin ikisi bir arada hem yeni, hem de eski h
68 TL. 85 TL.
 %  20
Kâmûs-ı Türkî; Osmanlı Türkçesi, öğrenciye özel tıpkıbasım
Şemseddin Sâmi; yeni bir anlayış, modern filoloji ve leksikoloji metotlarıyla tertip ettiği Kâmûs-ı Türkî ile Türkçenin ilk defa derli toplu bir lügatini vücuda getirmiştir. Türk dili ve kültürünün eşsiz hizmetkârı, büyük dilci, büyük Türkçeci ve Türkolog Şemseddin Sami'nin Kâmûs-ı Türkî'si, Türk dilinin en mühim eserlerinden biri olup değerini ve ehemmiyetini bugün de muhafaza ve devam ettirmektedir.
56 TL. 70 TL.
 %  20
Aşina Çehreler
Toplum olarak millî hafızamızın çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Geçmişi çabucak unutuyoruz. Hâlbuki mazide unuttuklarımız bizim öz değerlerimiz; şairlerimiz, yazarlarımız, bestekârlarımız, ressamlarımız, hattatlarımız, ebrucularımız, düşünürlerimiz! Yani insanımızı ayağa kaldıranlar, bize millet olma şuurunu verenler. Onları hafızamızdan silip atmak büyük vebal. Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım, Aşina Çehreler'de, ömürlerini bu güzel ülkeye hasretmiş, yıllarını aziz milletimize adamış büyük kahramanlar
36 TL. 45 TL.
 %  20
Ziya Osman Saba Sevgisi
Ziya Osman Saba Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında hakkında en övgü dolu yazıların kaleme alındığı bir şair ve hikâyecimizdir. Edebiyat camiasının tamamı, Saba hakkında kendilerine yöneltilen Nasıl bilirdiniz? sorusuna, İyi biliriz! karşılığını vermişlerdir. Tabii bu olumlu kanaatler, edebiyatçımızın hem sanatkâr vasfı, hem de insanî yönüne dâirdir. Çok farklı dünya görüşlerine bağlı şair ve yazarların, şiiri ömrünün sonuna kadar bırakmayan Yedi Meşaleci Ziya Osman hakkındaki toplu değerlendirmeleri, Ziya
38.4 TL. 48 TL.
 %  20
Suskun Âşıklar Efsanesi
Ne yüzlerini görebilen olmuştu, Ne de birisi seslerini duymuştu. Suskun Âşıklar'dı, sustular ebedi, Kimse, İşin aslı şöyle! diyemedi. Suskun Âşıklar Efsanesi, 17. yüzyıl Ereğli'sinde yaşanan destansı bir aşkın hikâyesidir. Çocuk yaşta birbirleriyle karşılaşan ve bu karşılaşmanın yüreklerine düşürdüğü aşk ateşiyle yanan, uğursuz bir yalan sonucu ayrı düşüp kavrulan İsmail ile Zeynep'in serencamıdır. Sevdayı pervasız bir çığlık olarak değil, sessiz bir çağlayan olarak yaşayan iki gönlün, kıyamete kadar sü
24 TL. 30 TL.
 %  20
Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları
Sevilen şair ve yazarlarımız nasıl bir çocukluk yaşadı, neleri merak edip, neyin özlemini çekti? İlk duyguları, mutlulukları, acıları, özlemleri... Nasıl bir aile ortamında yetiştiler, mahalle arkadaşları kimlerdi? Edebiyatçılarımızın yazdığı ilk şiirler, karaladıkları ilk deneme ve öyküler çevrelerinde nasıl karşılandı? İlginç olaylarla dolu yazı serüvenlerinden unutulmayanlar... Yayımlanan ilk çalışmalarını görünce heyecana kapıldılar mı? Karşılaştıkları olaylar zinciri, onları ne şekilde etkiledi? Hepsin
52 TL. 65 TL.
 %  20
Muallim; Tevfik Fikret Özel Sayısı - Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte
Tevfik Fikret'in ölümünün ikinci yılında Muallim mecmuası onun anısını yâd etme amacıyla kendisinin yakın çevresinden, önemli şair ve yazarlardan şiirler ve yazılar alarak özel bir sayı hazırlamıştır. Bu özel sayıda; karakteri ve fikir dünyası, şairliği, öğretmenliği ele alınarak incelenmiştir. Bu yazıların pek çoğunun bizzat arkadaşlarının kaleminden çıkmış olması şairin bilmediğimiz yönlerine ışık tutmuş, Fikret'i yakından tanımamıza imkân sağlamıştır. Tevfik Fikret'e duyulan özlem Muallim'deki bu yazı
52 TL. 65 TL.
 %  20
Piyale; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Piyale, modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan Ahmed Haşim'in olgunluk dönemi şiirlerini içermektedir. 1926 yılında yayımlanan bu kitap, şairin şiir anlayışını ortaya koyan önsözüyle de önem taşımaktadır. Kitapta toplam 27 şiir vardır.
24 TL. 30 TL.
 %  20
Kâmûs-ı Türkî; Osmanlı Türkçesi tıpkıbasım (ciltli, ipek şamua kağıt)
Şemseddin Sâmi; yeni bir anlayış, modern filoloji ve leksikoloji metotlarıyla tertip ettiği Kâmûs-ı Türkî ile Türkçenin ilk defa derli toplu bir lügatini vücuda getirmiştir. Türk dili ve kültürünün eşsiz hizmetkârı, büyük dilci, büyük Türkçeci ve Türkolog Şemseddin Sami'nin Kâmûs-ı Türkî'si, Türk dilinin en mühim eserlerinden biri olup değerini ve ehemmiyetini bugün de muhafaza ve devam ettirmektedir.
152 TL. 190 TL.
 %  20
Vatan yahut Silistre; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Eserlerinde genellikle hürriyet, vatanseverlik, adalet ve zülum kavramlarını işleyen Nâmık Kemal, Türk edebiyatının tiyatro alanındaki en önemli eseri Vatan Yahut Silistre'de de kahramanlık ve vatanseverlik gibi duyguları açığa çıkarmak amacındadır. Metnin ilk baskısına göre daha düzgün olan ikinci baskısı esas alınarak ve 1873 ve 1891 yıllarına ait toplam dört farklı baskı karşılaştırılarak hazırlanan bu eser; Osmanlı Türkçesi tıpkıbasımı, çeviri yazısı ve bugün kullanımı azalmış kelimelerin metindeki anl
36 TL. 45 TL.
 %  20
Kalem Efendileri
Medeniyetin temeli kabul eden edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım, 35 yıldan beri gazetelerde çıkan yazılarının bir bölümünü ilk defa Kalem Efendileri'nde buluşturuyor. Burada sözü edilen edebiyatçılar ve sanatçılar, bahsedilen kitaplar, gündeme taşınan konular bizim ruh ve düşünce dünyamızın işaretlerini taşıyor, irfanımızın ışıklarını yansıtıyor. Geçmişten günümüze ulaşan, bugünden de geleceğe taşınacak olan temel değerlerimizin bir bölümü kalıcı olsun diye bir araya getiriliyor. Medeniyet odaklı bir bak
44 TL. 55 TL.
 %  20
Safahat; tam metin ve Safahat dışında kalmış 54 şiir - öğrenciye özel baskı
Mehmed Âkif, milletimizin millî tarihini, düşünce ve değerlerini kendi varlığında yaşayan, onun sevinç ve kaygılarını gönlüyle duyan ve bu derdi taşıyan bir vatan evlâdı büyük bir şâir ve mütefekkirdir. Safahat, milletimizin bin yılda eriştiği iman ve ahlâk yüceliğinin, irfanının ve fikir olgunluğunun edebiyatımızdaki en mükemmel ifadesi; en güzel destanıdır. Bu sebepledir ki, Safahat'ı anlamak, duymak ve onunla yaşamak, bu milletin aydını olmanın ilk şartlarından birisidir. Kırk yılı aşkın zamandır Mehme
16 TL. 20 TL.
 %  20
Şair Evlenmesi; Osmanlı Türkçesi aslı ile birlikte, sözlükçeli
Şair Evlenmesi; 19. yüzyıl Osmanlı kültür hayatında gazeteci misyonuyla Türk entelektüellerine öncülük eden İbrahim Şinasi'nin, Osmanlı toplumundaki aşk algısını ve geleneksel aile kurma yöntemini halk dilinin pratikleriyle tartışmaya açtığı tiyatro eseridir. Osmanlıca tıpkıbasımı, çeviri yazısı ve metin sözlüğüyle birlikte İpek Şahbenderoğlu tarafından hazırlanan bu eser; Tercümân-ı Ahvâl tefrikası baskısı ile kitap halindeki ilk baskısı karşılaştırılarak, yayınlanan birçok diğer nüshaları gözden geçiri
20 TL. 25 TL.
 %  20
Cemreler
Ateş, uyanış, yankı; Gönle düşen bir tutam cemre. Bu hayatı yaşanır kılsın diye... *** Cemreler, hayata üç zaviyeden bakan bir kitap. Birinci cemre: Manevi âlemin günlük hayat, edebiyat ve sanattaki dozu ile İslâmî öğelerin ve bakış açısının hissiyatımızdaki izdüşümü... Bu bölümdeki yazılar ahir ömrü, olağanlar ve gündelik meşgaleler üzerinden sorgulatmaya yönelik. İkinci cemre: Edebiyata, sanata dair tespitler, değerlendirmeler ve eleştirilerle nasıl olması gerektiğine ilişkin sorular yönelten ve cevaplar
36 TL. 45 TL.
 %  20
Edebiyatımızın Güleryüzü
Son zamanlarda çok gergin bir toplum olup çıktık. Gülmeyi, tebessüm etmeyi unuttuk âdeta. Ufak bir şeye bile hemen sinirleniyor, kızıyoruz. Çabucak geriliyoruz. Konuşmalarımız tartışmaya, tartışmalarımız kavgaya dönüşüyor. Hâlbuki hoşgörüyle yoğrulan bir medeniyetin çocuklarıyız. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Karagöz, Meddah, Evliya Çelebi, nüktedan şair ve yazarlarımız, yüzyıllar boyunca insanımızın daha neşeli olması için zekâlarını seferber ettiler. Mizah sanatımız, üstat nüktedanlar aracılığıyla elden ele,
56 TL. 70 TL.
 %  20
Edebiyatımızda Hüzün
Hüzün, insanî bir duygudur ve özümüze aittir. Hüznü en çok şairler yakıştırdı bize. Mısralarında, bu duyguyu ince ve zarif şekilde kaleme alıp yüreklere seslendiler. Doğu medeniyeti ve bizim iklimimizde hüznün ayrı bir yeri vardır. Şarkı ve türkülerimizde, mani ve hoyratlarımızda hüzün hâkimdir. Ayrılık, gurbet ve ölüm konuları işlenirken hüznümüz anlatılmıştır. Mizah kitaplarıyla adını duyuran Mehmet Nuri Yardım, şimdi de Edebiyatımızda Hüzün ile farklı bir vadiye yöneliyor. Bu eseriyle hüzün coğrafyamız
52 TL. 65 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 112 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1