Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Hadislerle Kur'an-ı Kerîm Tefsîri; (büyük boy 16 cilt, şamua kâğıt, bez ciltli)
Hadislerle Kur'ân-ı Kerîm Tefsîri, Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar yazılan bütün tefsirleri derleyen bir şaheserdir. Güvenilir bir Rivâyet ve aynı zamanda Dirâyet tefsîridir. Bu eserde İbn Kesir'in Kur'an-ı Kerîm Tefsirî esas alınmış; Şafiî, İmam Malik, İmam Ahmed İbn Hanbel Taberî'nin tefsîrlerinin, Ebu l-Leys Semerkandî'nin tefsîrinin, İmam Süyûtî'nin tefsîrinin, Zemahşerî'nin Keşşâf'ının, Kurtubî'nin tefsîrinin, Fahreddîn Râzî'nin Tefsîr-i Kebîr'inin, Muhyiddîn Arabî'nin tefsîrinin, Kadı Beydâvî'nin tef
800 TL. 1000 TL.
 %  20
El-İhtiyar; (5 cilt bir arada, tamamı Arapça, büyük boy, ithal kağıt, ciltli)
Hanefî fıkhının temel eserlerinden biri olan El-İhtiyar li Ta'lili'l-Muhtar; İmam Azam ebu Hanife'nin fetvaları esas alınarak Abdullah bin Mahmut bin Mevdudu'l-Mavsıli el Hanefî tarafından hazırlanmıştır. Hanefî ulemasından Şeyh Mahmud ebu Dakika tarafından hazırlanan Ta'likât, esere daha sonradan ilâve edilmiştir. Yayınevimiz bu değerli eserin Arapça aslını okuyucularına sunmaktadır.
64 TL. 80 TL.
 %  20
Büyük İslam Tarihi; el-Bidâye ve'n-Nihâye (büyük boy 15 cilt, ciltli, ithal kağıt)
Bu eser, büyük İslâm âlimi müfessir, muhaddis ve müverrih (tarihçi) ünvanları ile tanınan İbn Kesîr in 14 ciltlik el-Bidâye ve n-Nihâye isimli eserinin fihristi ile birlikte 15 ciltlik tercümesidir. Kâinatın yaratılışı ve Hz. Âdem (a.s.)'den başlayarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kadar bilinen bütün peygamberlerin hayatlarını, Asr-ı Saadet ve Hulefâ-i Râşidin dönemlerini, Emevîler, Abbasîler, Endülüs Emevîleri, Fatımîler, Eyyübîler, Memlûkîler, Selçuklular ve irili ufaklı daha birçok İslâm devletlerini kronolo
640 TL. 800 TL.
 %  20
Kopah; Kur-ân-ı Kerîm Rusça Meâli (küçük boy, ipek şamua kâğıt)
Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği Askerî Danışmanı B. M. Boguslavskiy tarafından İstanbul'da tercüme ve tefsir edilen Kopah; Kur ân-ı Kerim'e uygunluğu, Rusça ifadesinin mükemmelliği ve kendi dönemine kadar yazılmış Kur'ân-ı Kerim tefsirlerinin bir özetini içeren dipnotları ile en güvenilir Rusça Kur'ân-ı Kerim tercümesi olup, muhtasar bir Rusça tefsir özelliği taşımaktadır.
32 TL. 40 TL.
 %  20
Dört Mezhebe Göre İslâm İlmihali; (büyük boy, şamua kâğıt, ciltli)
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin tarafından hazırlanan bu eser; temizlik, abdest, namaz, oruç, zekât, kurban, hac ve umre, haramlar ve helâller, giyim, avcılık, saç boyama, müzik, resim, at yarışları, yemin, keffaret, adak, alışveriş, faiz, rehin, kira, ortakçılık, vekâlet, hibe, vasiyet, nikâh, boşanma, ceza, kısas ve bunun gibi konulara ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir. Anlaşılır ve sade bir anlatım kullanılarak hazırlanan Dört Mezhebe Göre İslâm İlmihali'nde, mezheplerin üzerinde görüş
80 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  20
Dört Mezhebe Göre Namaz Hocası
Dört Mezhebe Göre Namaz Hocası, kapsamlı şekilde bütün unsurlarına yer verdiği namazın yanı sıra oruç, hac ve umre, zekât ve kurban konularında da aktardığı kısa ve öz bilgiler ile ibadetlerimizi sağlıklı bir şekilde yerine getirmenizi sağlayacak; böylece onlara anlam ve değer katmanıza yardımcı olacaktır.
8 TL. 10 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1